โปรเน็ต Truemove H อัพเดทใหม่เดือน พฤษภาคม 2562

โปรเน็ต 199 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=213บาท)
ใช้งานเน็ต 1.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4G/3G
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน)
กดสมัคร *900*8837*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 299 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=320บาท)
ใช้งานเน็ต 2.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4G/3G
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน)
กดสมัคร *900*8838*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 399 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=427บาท)
ใช้งานเน็ต 4GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4G/3G
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน)
กดสมัคร *900*8839*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 599 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=641บาท)
ใช้งานเน็ต 7GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4G/3G
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน)
กดสมัคร *900*8840*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 699 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=748บาท)
ใช้งานเน็ต 9GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4G/3G
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน)
กดสมัคร *900*8841*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 799 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=855บาท)
ใช้งานเน็ต 12GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4G/3G
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน)
กดสมัคร *900*8842*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 330 บาท 7วัน
(รวมค่าเสียภาษี=354บาท)
ใช้งานเน็ต 14GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 10Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8332*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 1,100 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=1,177บาท)
ใช้งานเน็ต 33GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 10Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8333*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 55 บาท 1วัน
(รวมค่าเสียภาษี=59บาท)
ใช้งานเน็ต 2GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 10Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8331*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 75 บาท 2วัน
(รวมค่าเสียภาษี=81บาท)
ใช้งานเน็ต 2.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 6Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8340*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 270 บาท 7วัน
(รวมค่าเสียภาษี=289บาท)
ใช้งานเน็ต 9GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 6Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8329*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 850 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=910บาท)
ใช้งานเน็ต 25GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 6Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8330*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 45 บาท 1วัน
(รวมค่าเสียภาษี=49บาท)
ใช้งานเน็ต 1.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 6Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8328*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 220 บาท 7วัน
(รวมค่าเสียภาษี=236บาท)
ใช้งานเน็ต 7GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8326*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 650 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=696บาท)
ใช้งานเน็ต 20GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8327*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 32 บาท 1วัน
(รวมค่าเสียภาษี=35บาท)
ใช้งานเน็ต 1GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8325*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 120 บาท 7วัน
(รวมค่าเสียภาษี=129บาท)
ใช้งานเน็ต 2.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 1Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8323*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 350 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=375บาท)
ใช้งานเน็ต 7.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 1Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8324*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 25 บาท 1วัน
(รวมค่าเสียภาษี=27บาท)
ใช้งานเน็ต 500MB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 1Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8322*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 89 บาท 7วัน
(รวมค่าเสียภาษี=96บาท)
ใช้งานเน็ต 2.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 512Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8320*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 300 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=321บาท)
ใช้งานเน็ต 7.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 512Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8321*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 22 บาท 1วัน
(รวมค่าเสียภาษี=24บาท)
ใช้งานเน็ต 500MB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 512Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8319*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 75 บาท 2วัน
(รวมค่าเสียภาษี=81บาท)
ใช้งานเน็ต 2.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 6Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8340*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 55 บาท 2วัน
(รวมค่าเสียภาษี=59บาท)
ใช้งานเน็ต 1.7GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 4Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8339*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 150 บาท 7วัน
(รวมค่าเสียภาษี=161บาท)
ใช้งานเน็ต 4.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 2Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8337*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 45 บาท 2วัน
(รวมค่าเสียภาษี=49บาท)
ใช้งานเน็ต 1.2GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 2Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8336*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 450 บาท 30วัน
(รวมค่าเสียภาษี=482บาท)
ใช้งานเน็ต 12.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 2Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8338*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 28 บาท 1วัน
(รวมค่าเสียภาษี=30บาท)
ใช้งานเน็ต 750MB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 2Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8335*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 35 บาท 2วัน
(รวมค่าเสียภาษี=38บาท)
ใช้งานเน็ต 750MB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 1Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8334*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่
โปรเน็ต 85 บาท 2วัน
(รวมค่าเสียภาษี=91บาท)
ใช้งานเน็ต 3.5GB ใช้ความเร็วเต็มสปีด 10Mbps
เมื่อใช้งานครบปริมาณแล้วจะใช้ต่อที่ความเร็ว 128Kbps 
(สมัครแบบรายครั้ง)
กดสมัคร *900*8341*17808846#โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่

tag: ,เน็ตทรู,โปรเน็ตทรู,แพ็กเกจเสริมทรู,โปรเน็ต,สมัครเน็ตทรู,รวมโปรเน็ตทรู,แพคเกจเสริม,โปรเสริม,เน็ตไม่อั้น,เน็ตไม่ลดสปีด,ทรูมูฟ,เน็ตทรูรายวัน,truemoveh,เน็ตทรูรายสัปดาห์,วิธีสมัครเน็ตทรู,ไลน์ไม่อั้น,ซิมเติมเงิน,สมัครเน็ตทรูมูฟ,โปรเน็ตทรูมูฟ,4Mbps,2Mbps,4MBps,512Kbps,6Mbps,10Mbps,tiktok,เน็ตทรูมูฟ,เน็ตทรูมูฟเอช,โปรเน็ตทรูมูฟเอช,โปรเสริมทรู,เน็ตต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น